Privacyverklaring

De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina (OKW) verwerkt in het ledenbestand persoonsgegevens van haar leden, zoals naam, (e-mail-)adres, woonplaats en een rekeningnummer.


De persoonlijke gegevens zijn daarmee beperkt tot de basisgegevens van leden om daarmee het ledenbestand te kunnen beheren en met name om te kunnen factureren.


Het bestaan van een vereniging, zoals het OKW, is mede afhankelijk van een (jaarlijkse) financiële bijdrage door de geregistreerde leden. Daartoe wordt het bankrekeningnummer geregistreerd.


Andere persoonsgegevens worden niet geregistreerd.


Persoonlijke gegevens worden beheerd door de ledenadministratie.


Persoonlijke gegevens zijn alleen beschikbaar binnen het bestuur en worden verder niet verstrekt aan andere leden of aan derden, tenzij het betreffende lid hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft na een vraag of verzoek hiertoe aan het bestuur door een belanghebbende.


Namens het bestuur.
Voorschoten, 10 april 2022.